Liefde beantwoorden met liefde.

We weten uit de catechismus van de katholieke kerk dat de Eucharistie Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus is, tweede persoon van de heilige Drie-eenheid, zoon van Maria, ware God en ware mens. De catechismus zegt ook: “Tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,…

Continue reading

Maria, Bruid van de Heilige Geest

In 2020 valt het Hoogfeest van Pinksteren op 31 mei, de dag waarop we het Feest van het bezoek van de Heilige  Maagd Maria aan Elisabeth vieren. We noemen Maria immers de Bruid van de Heilige Geest[1]. Maria werd al bij de Menswording overschaduwd door de Heilige Geest[2] en zij…

Continue reading

Geestelijke Communie

BEZINNING We leven niet in een gemakkelijke tijd, het corona virus heeft de hele wereld in zijn greep. De afgelopen tientallen jaren heeft de wetenschap zo een vooruitgang geboekt dat we bijna zouden gaan geloven dat alles maakbaar is en dat voor elk probleem een oplossing kan worden gevonden. Echter,…

Continue reading

MAART SINT JOZEF MAAND

De heilige Jozef was de zogenaamde voedstervader van Jezus op aarde. Uitgekozen door God. Hij was dus niet zoals veel kinderen zeggen “de biologische vader” van Jezus. Nee, Jezus is ontvangen door de Heilige Geest in de maagdelijke schoot van Maria, punt van de 12 artikelen van onze geloofsbelijdenis. Ook…

Continue reading