De Geestelijke Oefeningen van de Heilige Ignatius van Loyola

De Heilige Ignatius van Loyola

Ignatius werd in 1491 in Loyola in het Baskenland geboren.  Vóór zijn bekering verbleef hij aan het Koninklijke hof en was hij in het leger.  In Parijs voltooide hij zijn theologische studies en kreeg hij zijn eerste volgelingen, die hij later te Rome omvormde tot een religieuze gemeenschap, bekend als de Gezelschap van Jezus, de jezuïeten.  Zijn apostolaat was vruchtbaar door zijn geschriften en door de vorming van leerlingen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de kerkelijke vernieuwing.  Hij stief te Rome in het jaar 1556.  Hij is heiligverklaard in 1622.

Oorsprong

De Heilige Ignatius verbleef in een grot om te bidden en om boete te doen gedurende zijn retraite in de stad van Manresa van maart 1522 tot februari 1523, waar hij de Geestelijke Oefeningen schreef, na zijn bedevaart naar Montserrat.  Tijdens de retraite in Manresa leerde de Heilige Ignatius van de Moeder Gods zelf hoe hij de strijd voor de Heer moest voeren.  Uit haar handen ontving hij de Geestelijke Oefeningen, die elke volgeling van Jezus Christus kan gebruiken.

De Geestelijke Oefeningen

De Geestelijke Oefeningen van de Heilige Ignatius van Loyola zijn een beproefde methode om het leven van de gelovige te ordenen volgens de wil van God.  De methode is al eeuwen oud, maar nog steeds actueel: aanbevolen door pausen, gebruikt door priesters, religieuzen en leken.  Een retraite op basis van de geestelijke oefeningen vindt plaats in stilte en betreft een opbouwende reeks van korte conferenties gevolgd door persoonlijke overwegingen, de ‘oefeningen’.  Tijdens de retraite is er dagelijks Heilige Mis en er is mogelijkheid tot biecht en gesprek met de begeleider.

Waarom Geestelijke Oefeningen?

Diep in onze ziel zit het verlangen om gelukkig te zijn.  Ons wezen verlangt naar een totaal, compleet en volledig geluk.  God is oneindige vreugde, daarom zal ons geluk volledig zijn wanneer we God van aangezicht tot aangezicht in de hemel zullen ontmoeten.

Maar ook hier op aarde kunnen we gelukkig zijn.  Een praktische manier om gelukkig te zijn is te vinden in de geestelijke oefeningen van de Heilige Ignatius van Loyola.  Dit blijkt uit verschillende getuigenissen van deelnemers: “De oefeningen gaven me de vreugde en de rust die ik nergens anders had gevoeld” of “De oefeningen hebben me geholpen te voelen hoeveel God van me houdt met alle vreugde die daarbij komt kijken”.  Deze vreugde en vrede komen omdat deze oefeningen ons helpen God beter te kennen en lief te hebben en te voelen dat God ook van ons houdt.

Daarnaast laten de geestelijke oefeningen ons zien wat Gods wil is voor ons leven en ze geven ons de kracht om het in praktijk te brengen.  De oefeningen zijn met wijsheid geordend, alles houdt een verband met elkaar, en als we ons open stellen voor de goddelijke genade, zullen de oefeningen ons ten diepste toe vernieuwen.  In deze oefeningen werkt Gods kracht en wijsheid, ze zijn een groot geschenk van onze Hemelse Vader voor onze vreugde hier op aarde en later in de eeuwigheid.

Wat zeggen pausen?

Paus Johannes Paulus II:  “De oefeningen zijn in feite een reeks meditaties en gebeden in een sfeer van contemplatie en stilte, en vooral een speciale innerlijke impuls, afkomstig van de Heilige Geest, om overvloedige ruimte in de ziel te openen voor God’s genade.”

Paus Pius XII:  ”De Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius van Loyola zijn werkelijk een wapen dat de voorzienigheid ons in handen heeft gegeven.  Ze zijn vol van hemelse wijsheid.  In vier eeuwen hebben ze onschatbare vruchten van heiligheid voortgebracht.”

Gebed tot de Heilige Ignatius bij de Geestelijke Oefeningen

Heilige Ignatius, wil mij op een bijzondere wijze bijstaan, terwijl ik voor God Zijn grote waarheden ga overwegen.  Maak, door uw machtige voorspraak, dat de oefeningen in mij dezelfde vruchten voortbrengen als in u.  Dat ik voortaan niets anders zal nastreven, dan alles te doen tot meerdere glorie van God, en dat ik niets anders zal verlangen dan de Heilige Wil van God.  Amen.

Retraites

De retraites van Geestelijke Oefeningen worden door de paters en zusters van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord (IVE) gegeven, de zusters zijn ook bekend als Blauwe Zusters.  Retraites vinden plaats op verschillende locaties in Nederland, voor mannen en vrouwen afzonderlijk.  Het is mogelijk om een retraite in verschillende talen te volgen, waaronder Nederlands, Engels en Spaans.  Jaarlijks worden verschillende retraites gepland, en met een kleine groep is het ook mogelijk om een retraite te volgen op aanvraag.  Mocht u interesse hebben, neem dan contact op via SpiritualExercisesNL@gmail.com.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.