Doe mee

 

Als religieuze congregatie hebben wij de gelofte van armoede afgelegd, naast de geloften van kuisheid en gehoorzaamheid en onze vierde gelofte de toewijding aan Maria. Met de gelofte van armoede, brengen wij tot uitdrukking dat wij ons volledig toevertrouwen aan Gods voorzienigheid. Wij ontvangen geen overheidssubsidies, wij verrichten geen commerciële activiteiten en zijn dus geheel afhankelijk van donaties en giften. En in de 32 jaar van ons bestaan, mogen we in grote dankbaarheid constateren, dat God in Zijn grote voorzienigheid ons telkens voorziet om de noden te lenigen van degenen die Hij aan onze zorg in de missies heeft toevertrouwd, om nieuwe kloosters te stichten,  om de roepingen die Hij ons zendt te kunnen vormen en ook om ons steeds te voorzien in onze eigen persoonlijke noden zodat wij als missionaire en contemplatieve religieuzen ons in kunnen blijven zetten voor het werk waar Hij ons voor geroepen heeft. Wij mogen getuigen van Gods Liefde voor de zwakke en de kwetsbare mensen. Steeds weer mogen wij ervaren, dat God onze noden kent en dat Hij ons de weg wijst.

Wij mogen veel steun en hulp ontvangen in financiële zin, in materiële zin en ook van de vele vrijwilligers die zich willen inzetten.

Wilt u ook een bijdrage leveren? Dat kan: maak uw gift over naar: Dienaressen van de Heer, NL82ABNA0437973581

Voor onze nieuwsbrief over onze activiteiten en ons missiewerk: stuur een bericht naar missiebureau@servidoras.org

Bedrag

Werken van barmhartigheid

Doe mee

Onze vorming

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.