Maria, Bruid van de Heilige Geest

In 2020 valt het Hoogfeest van Pinksteren op 31 mei, de dag waarop we het Feest van het bezoek van de Heilige  Maagd Maria aan Elisabeth vieren. We noemen Maria immers de Bruid van de Heilige Geest[1]. Maria werd al bij de Menswording overschaduwd door de Heilige Geest[2] en zij…

Continue reading