Liefde beantwoorden met liefde.

We weten uit de catechismus van de katholieke kerk dat de Eucharistie Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus is, tweede persoon van de heilige Drie-eenheid, zoon van Maria, ware God en ware mens. De catechismus zegt ook: “Tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,…

Continue reading