Stichting CEyTEC

CEyTEC_NederlandKennismakingstournee in Luxemburg,  België en Nederland

Stichting CEyTEC  (Centrum voor de studie en behandeling van gedragsstoornissen) werd in 2007 in Argentinië opgericht, op initiatief van een groep jonge professionals, studenten psychologie en aanverwante carrières. Sinds meer dan tien jaar is werkzaam in het veld van studie van de psychologie en toegepaste therapie vanuit een integrale visie op de mens. Ons uitgangspunt is om de specifieke persoonlijkheid van elk lijdende mens te respecteren en hem of haar te benaderen vanuit het perspectief van een realistische psychologie. 

CEyTEC FoundationRealistische psychologie is de wetenschappelijke studie van de mentale en affectieve processen van de mens, die beschouwd wordt als een geheel van ziel en lichaam, in het licht van de klassieke antropologische traditie die vertegenwoordigd wordt door prominente auteurs, humanistische schrijvers en wetenschappers van alle tijden. Op basis van deze integrale visie van de mens wordt een psychotherapie ontwikkeld die de menselijke natuur respecteert, aangepast aan de behoeften van elk individu, van elke lijdende persoon. 

Juist in de combinatie van de verschillende niveaus van integraliteit vertegenwoordigt deze visie op psychologie en psychotherapie een origineel concept: 

1) Integraliteit van niveaus bij de patiënt zelf.  

1. a) Hij of zij wordt beschouwd als een persoon en, tegelijkertijd, in zijn of haar sociale dimensies (met name het gezin);

1. b) We richten ons ook op de verschillende niveaus binnen de persoon zelf: psychologisch, fysiek en spiritueel. Elk van deze dimensies wordt benaderd door een professional die daar competent in is; 

1. c) De niveaus van ruimte en tijd: we willen elke persoon helpen een plaats te geven aan gebeurtenissen uit zijn of haar vroegere leven, het heden met sereniteit op te nemen en de toekomst met realisme tegemoet te treden. 

2) Professionele integraliteit  

De therapeutische begeleiding wordt multidisciplinair en gezamenlijk uitgevoerd, met psychologen, artsen, familiebegeleiders, psycho-pedagogen, fysiotherapeuten en andere professionals, afhankelijk van de specifieke behoeften van elke individuele patiënt. Al het werk dat wordt verricht ten gunste van de lijdende persoon, wordt gedaan door professionals die dezelfde antropologische visie en hetzelfde ideaal delen en die actuele ontwikkelingen binnen hun specialisatie blijven bestuderen en uitdragen door middel van onderzoeks- en vormingsbijeenkomsten en door het delen van therapeutische ervaringen. 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.