Roeping

Wat is een roeping tot het religieuze leven?

Een roeping tot het religieuze leven is een innerlijke roeping die van God komt. God wekt in de ziel het verlangen om te komen tot het aannemen van een volmaaktere staat van leven. Dit innerlijke, onzelfzuchtige verlangen om de staat van het religieuze leven aan te nemen is een roeping die echt van God komt, want het gaat ver uit boven onze natuurlijke verlangens. Jezus roept mensen van alle tijden en alle plaatsen: “Wilt ge volmaakt zijn, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen, en u zult een schat bezitten in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen (Mat. 19, 21).” “Ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen (Mat. 19, 29).”

Wat een roeping niet is

Een roeping tot het religieuze leven is geen gevoel; een roeping kan je niet “voelen”. Het betreft eerder een innerlijke zekerheid dat ontstaat als Gods genade de ziel aanraakt en dat vraagt om een antwoord in vrijheid. Als God je roept, zal de zekerheid daarover groeien naar de mate dat je je bereidwillig en genereus opstelt.

  • Het is geen vlucht voor diegenen die geen echtgenoot kunnen vinden.
  •  Het is niet voor diegenen die bang zijn de verantwoordelijkheden van het leven het hoofd te bieden.
  •  Het is geen beroep of een carrière die je kunt najagen.
  • Het is geen tijdverspilling

Volhouden

Een roeping tot het religieuze leven moeten we beschouwen als de kostbare parel uit de heilige Schrift die we met grote geestdrift en zorg moeten bewaren.

Gebed en bezinning:

We moeten in gedachten houden dat roepingen alleen bestendigd worden door het gebed. Wie stopt met bidden zal zeker zijn roeping verliezen. Het is noodzakelijk om te bidden, en om veel te bidden, het Allerheiligst Sacrament en de heilige Maagd Maria iedere dag te bezoeken, regelmatig de heilige Communie te ontvangen en vaak zijn roeping als onderwerp van meditatie te nemen, in beschouwing nemend hoe groot de gunst is die de Heer hem bewezen heeft door hem tot Zich te roepen.

Hoe kan ik weten wat God van mij wil?

Je moet iedere dag bidden en Hem vragen dat Hij zijn plannen voor jou zal laten zien. Vraag niet: “Wat wil ik doen met mijn leven?”. Dat is een verkeerde vraag! Je moet nadenken en vragen: “Jezus, wat wilt U dat ik doe?”. Probeer je eigen leven, je angsten, je verlangens recht in de ogen te kijken. Spreek over deze dingen met een geestelijk leidsman of met een zuster die je kan begeleiden in het onderscheiden…

Schrijf een zuster

Neem contact op met een zuster om persoonlijk vragen over een roeping te kunnen stellen of om een afspraak te maken.

Je kunt schrijven aan: ssvmne.vocations@servidoras.org

Gebed om openheid voor Gods roepstem

(Z. Johannes Paulus II)

Heer Jezus, eens riep u de eerste apostelen om van hen vissers van mensen te maken. Laat ook in deze dagen uw zoete uitnodiging weerklinken: “Kom en volg Mij”.

Verleen aan jonge mannen en vrouwen de genade zonder uitstel op uw stem te antwoorden. Ondersteun onze bisschoppen, onze priesters, en de Godgewijde zielen in hun apostolisch werk. Geef volharding aan onze seminaristen en aan allen die het ideaal vervullen van een leven dat geheel is toegewijd aan Uw dienst.

Ontvlam in onze gemeenschappen een missionaire ijver. Zend, Heer, arbeiders naar uw veld en laat de mensheid niet verloren gaan door een gebrek aan herders, missionarissen en mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het Evangelie.

Maria, Moeder van de Kerk en model van alle roepingen, help ons ‘Ja’ te zeggen tegen de Heer die ons roept medewerkers te worden in zijn goddelijk heilsplan. Amen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.