CEyTEC – Bijeenkomst Psychologen

CEyTEC - Bijeenkomst Psychologen

Menswetenschap met een ziel

Gaan psychologie, filosofie en levensbeschouwing samen?

 In hoeverre dien ik als professional rekening te houden met realiteiten van de cliënt die niet onmiddellijk de hulpvraag betreffen?

Op 2 mei a.s. gaan we in Den Bosch in gesprek met medewerkers van CEyTEC over hun ervaringen met het werken in verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De volgende thema’s kunnen aan bod komen:

  • Wat is de kracht van een integrale benadering van de mens bij geestelijke zorg?
  • In hoeverre kan levensbeschouwing ten dienste staan bij preventie en zorg rond o.a. verslaving en geestelijke gezondheid?
  • Kan filosofie een steun zijn in geestelijke crisissituaties? In hoeverre is dan van belang dat de therapeut reflecteert op de eigen antropologische veronderstellingen?

Inhoud

Sinds meer dan tien jaar is CEyTEC (Centrum voor de studie en behandeling van gedragsstoornissen in Argentinië) werkzaam in het veld van studie van de psychologie en toegepaste therapie vanuit een integrale visie op de mens. CEyTEC is actief in wetenschappelijk onderzoek en therapeutische dienstverlening en zorg.

Binnen CEyTEC wordt grote waarde gehecht aan een methodologische reflectie op de antropologische waarden die onderzoek en zorg bepalen. Tegen die achtergrond willen ze in dialoog gaan met collega’s om te komen tot een vruchtbare gedachtenuitwisseling over theorie en praktijk in de psychologische hulpverlening in Europa en Latijns-Amerika.

Conferentie

Begin mei maken medewerkers van CEyTEC een conferentietournee langs universiteiten en centra voor geestelijke gezondheidszorg in o.a. Nederland, Frankrijk, België, Italië en Spanje. Ook in Den Bosch zal een presentatie worden gegeven door CEyTEC, waarna er gelegenheid is voor een uitwisseling van ervaringen en inzichten. De voertaal tijdens de conferentie is Engels. Indien nodig kan in vertaling voorzien worden.

Doelgroep

Academici, professionals en studenten in geestelijke gezondheidszorg, filosofie en levensbeschouwing.

Locatie en Datum

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 2 mei 2018, van 14.00 u. tot 16.00 u. in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch.

De ontvangst met koffie begint om 13.30 u.

Wij vernemen graag of wij u mogen verwelkomen:

Receptie Sint-Janscentrum: receptie@sint-janscentrum.nl, +31 (0) 73 613 2000

Truus Verheijen: verheijen.truus@gmail.com, +31.(0)621238652

Zr. Montserrat: missionprojects@servidoras.org, +31.(0)644946741

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.