Vastenactie > Doe mee

De vorming van de religieuze.

In onze tijd is er een grote nood aan priesters en religieuzen die hun leven geven om Gods Kerk te vormen (De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Mt 9, 37). Iedere roeping is een grote genade van God. En iedere roeping vraagt tijd, aandacht, gebed, studie en vorming om uit te kunnen groeien tot een missionaris die haar zending invulling kan geven naar Gods Wil en daarin ook kan volharden en voor Hem gaat naar het uiteinde der aarde.

Bedrag

Zonder roepingen en vorming, geen missies mogelijk.

In dankbaarheid mogen wij constateren dat God ons steeds nieuwe roepingen schenkt en nieuwe missies aan ons toevertrouwt. In Nederland en België hebben we inmiddels in totaal 6 apostolische en 2 monastieke kloosters. Servidoras uit Nederland, maar ook uit Amerika, Argentinië, Brazilië, Peru en vele andere landen hebben zich aangetrokken gevoeld tot deze Nederlandse en Belgische missies.

En omgekeerd zijn er Nederlandse en Belgische Servidoras op missie in landen als Rusland, Portugal of Tanzania.

Hoe kunt u meedoen?

Allereest en bovenal door gebed, gebed voor roepingen, gebed voor een goede vorming en gebed voor volharding van de religieuzen in hun mooie en veeleisende missies waarvoor zij hun leven aan God hebben gegeven. En vervolgens vanuit dit gebed zouden wij zeer geholpen zijn met uw financiële en steun voor de vorming van onze religieuzen. Onze junioraat-huizen bevinden zich in Italië, Argentinië, Brazilië en Ecuador.

Voor de kosten van de vorming moet u niet alleen denken aan de kosten van docenten, boeken, studiemateriaal etc. Ook voor de huisvesting, de verwarming en zelfs ons eten zijn wij afhankelijk van de giften van onze weldoeners, die wij in Gods voorzienigheid mogen ontvangen.

Op onze website treft u enkele video’s aan met een impressie van onze vormingshuizen en onze vorming.

Vorminghuis in Brasilie

Vorminghuis in Brasilie

Samen zorgen we voor de missionarissen van de toekomst

BANKREKENING

Naam: Dienaressen van de Heer

IBAN: NL95ABNA0601955242

Omschrijving: Vorming zusters

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.