Liefde beantwoorden met liefde.

We weten uit de catechismus van de katholieke kerk dat de Eucharistie Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus is, tweede persoon van de heilige Drie-eenheid, zoon van Maria, ware God en ware mens. De catechismus zegt ook: “Tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,…

Continue reading

Geestelijke Communie

BEZINNING We leven niet in een gemakkelijke tijd, het corona virus heeft de hele wereld in zijn greep. De afgelopen tientallen jaren heeft de wetenschap zo een vooruitgang geboekt dat we bijna zouden gaan geloven dat alles maakbaar is en dat voor elk probleem een oplossing kan worden gevonden. Echter,…

Continue reading

MAART SINT JOZEF MAAND

De heilige Jozef was de zogenaamde voedstervader van Jezus op aarde. Uitgekozen door God. Hij was dus niet zoals veel kinderen zeggen “de biologische vader” van Jezus. Nee, Jezus is ontvangen door de Heilige Geest in de maagdelijke schoot van Maria, punt van de 12 artikelen van onze geloofsbelijdenis. Ook…

Continue reading

Lezingen over Fatima in het Sint-Janscentrum in Den Bosch

Lezingen over Fatima: 31 mei 2017 Sint-Janscentrum Den Bosch. Wie meer wil weten over de betekenis van de toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria voor Kerk en samenleving in de 21ste eeuw is welkom op 31 mei 2017 in het Sint-Janscentrum in Den Bosch voor een avond rond dit…

Continue reading