Geestelijke Communie

BEZINNING

We leven niet in een gemakkelijke tijd, het corona virus heeft de hele wereld in zijn greep. De afgelopen tientallen jaren heeft de wetenschap zo een vooruitgang geboekt dat we bijna zouden gaan geloven dat alles maakbaar is en dat voor elk probleem een oplossing kan worden gevonden. Echter, in ons hart weten we dat dit niet kan en dat we kwetsbaar zijn.  En door het corona virus worden we daar nu op grote schaal en heel doordringend mee geconfronteerd. Het is door de laatste noodzakelijke maatregelen vaak moeilijk en soms zelfs onmogelijk geworden anderen fysiek te ontmoeten. Wat wel blijft, is dat we met elkaar verbonden zijn in gebed. Ook voor mij is het de vraag, hoe ik omga met de vrijgekomen tijd. Sowieso is voor mij de vastentijd een tijd voor meer bezinning. En misschien is het wel de tijd om in  eigen leven de prioriteiten anders te leggen en dingen anders te doen? Voor mij betekent het in elk geval meer tijd voor gebed voor mensen, die ziek zijn thuis, in de ziekenhuizen, verpleegtehuizen, voor de mensen die werken in de zorg en voor iedereen die op één of andere manier wordt getroffen. Maar ook dat alle mensen dichter naar God toegroeien.  U weet dat helaas het besluit genomen moest wor­den geen publieke Eucha­ris­tie­vie­ringen in de kerken meer toe te staan. Dat is voor velen een gemis. Dit om het gevaar van besmet­ting bij grotere sa­men­komsten te vermij­den. Maar wist u, dat als u niet ter communie kunt gaan, u een geestelijke communie kan doen? Dat dan toch Jezus op een bijzonder manier in uw hart komt?  Hoe doe je dat? Eigenlijk in 4  eenvoudige stapjes.

  • 1- Eerst een gebedje van geloof: Doe een eigen of een bestaand gebed om tegen Jezus te zeggen dat u gelooft dat Hij aanwezig is in de Hostie.
  • 2- Dan een gebedje van liefde: Dank de Heer voor de wonderen die Hij heeft gedaan in uw leven en nog steeds doet. Spreek uw vertrouwen uit  dat Hij u nooit in de steek laat, dus ook nu niet.
  • 3- Een gebedje verlangen: hier zegt u tegen Jezus dat u Hem – Jezus – graag zou willen ontvangen maar dat het niet kan.
  • 4- En dan kunt u Jezus uitnodigen: Hier nodigt u Jezus uit om in uw hart te komen als ware het dat u Hem in de H. Hostie ontvangt. U kunt dan bidden: Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen, daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den. (Katho­liek Gebe­den­boek, p. 935).

Als het voor u mogelijk is, de H. Mis op de televisie te volgen of bijvoorbeeld via Radio Maria, dan volgt u in die H. Mis al stappen 1 tot en met 3. En dan kunt u op het moment van de H. Communie het gebed van punt 4 uitspreken.

Ik wens u veel zegen in de komende tijd. Wees verzekerd van ons gebed voor u en uw dierbaren. En aarzel niet om uw priester te bellen voor een gesprek of voor het sacrament van boete en verzoening. Hij zal dan met u bekijken hoe dat het beste mogelijk is.

 

Zuster Sterre

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.