Symbolen van het Kruis van Matará

Symbolen van het Kruis van Matará

Bovengedeelte van de verticale balk:

Hier kan men enkele tekens zien die op een “A” (#3) en een “O” (#4) lijken. Deze letters stellen de Alpha (A) en de Omega (Ω) voor – het begin en het einde van alle dingen. In de grootste karakters is een “M” te zien, de beginletter van de naam Matará. Daaronder ziet men een opeenvolging van Romeinse letters die aansluiten op het nummer 1 en een Grieks kruis (#13). Op de volgende lijnen staan de hoofdletters “ATA” (#2) samen met tekens die de kleine letters “r” en “a” lijken aan te duiden, en andere kleine motieven die moeilijk te interpreteren zijn. Als we alle letters samenvoegen, hebben het het woord “Matará”. Onder deze letters staan de nummers 1-5-9 (#1), samen met andere tekens die niet herkenbaar zijn. Deze duiden een jaar aan. Het gaat mogelijk om het jaar 1594.

Met betrekking tot de horizontale balk:

De afbeelding van Onze Lieve Heer springt in het oog. Deze breidt zich over de verticale balk uit, waar de gehele afbeelding is voltooid. De afbeelding van het lichaam van Jezus Christus is met zeer origineel gestileerde trekken getekend. Op het hoofd is een kroon geplaats, met daarachter een aureool (#8). Rondom het middel is een kleed gegraveerd, dat het middendeel van het lichaam bedekt, en de voeten zijn afgebeeld alsof ze op een steun stonden.

De linker zijde:

Drie hemellichamen zijn afgebeeld: De zon (#5), de maan (#6) en een komeet (#7). De zon is het voornaamste symbool van het leven, het licht en de kracht, welke ook kenmerken zijn voor Onze Lieve Heer. De maan herinnert eraan dat Jezus Christus stierf in de volheid van het Joodse Pasen, toen de volle maan compleet was; De komeet herinnert ons aan de ster die de Drie Koningen naar Bethlehem begeleidde.

De rechter zijde:

Twee symbolen zijn in het hout gekerfd: De hamer die gebruikt werd om Christus vast te nagelen (#14); en de Eucharistie (#9), die wordt afgebeeld als een kelk met twee kruislings geplaatste elementen (misschien graanhalmen) en daarboven een afbeelding van de hostie uit het Laatste Avondmaal.

Rest van de verticale balk:

Rondom het lichaam van Jezus, kunnen we de zwepen zien, als symbool voor de geseling (#11), de lans die zijn zijde doorboorde (#17), de ladder waarmee zijn lichaam van het kruis werd gehaald (#18) en de lange spijkers van de kruisiging (#15). Hieronder zien we een afbeelding van een vogel, een haan (#10), welke het verhaal vertelt dat Petrus zijn Meester voor de bevrijdende kruisiging drie keer verloochende. Onder deze afbeelding zien we twee stipjes, die waarschijnlijk de dobbelstenen (#12) voorstellen waarmee de soldaten om Jezus’ kleren hebben gedobbeld.

Verder zien we een schitterend vrouwelijk figuur met een kroon en een aureool, die een scepter in haar hand houdt(#16). Deze afbeelding heeft de kenmerken van een Spaanse koningin, en stelt zonder twijfel de Maagd Maria voor. Hieronder komen vier vuurtongen (#19) uit een gemeenschappelijk vuur voort, en daaronder is er een figuur van een persoon, met een verwrongen gezicht en met de typische verentooi. Dit zou een Indiaans opperhoofd kunnen zijn(#20). Hij heeft een smekende houding, met de handen over de borst gekruist. Dit zou betekenen dat hij de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria afsmeekt om uit het vagevuur, welke door de vuurtongen wordt afgebeeld, bevrijd te worden.

We kunnen op het kruis een zeer eenduidige visie vinden: Een theologische en beschrijvende verhandeling over het Lijden van de Heer, tezamen met artistieke uitdrukkingen. Het snijwerk staat ook symbool voor het getuigenis dat een anonieme artiest geeft van het grote werk dat de Jezuieten in de streek van de Salado Rivier hebben verzet.

Ongetwijfeld had het kruis, welke het object van deze studie is, een catechetisch doel. Hij diende hiertoe in de tijd waarin het werd gemaakt en het droeg bij aan de verspreiding van het geloof onder alle Indiaanse stammen uit die streek, namelijk het volk Matará, en daarna de Villelas en andere Chaqueño groepen, die in het gebied van Santiago woonden (streken van de Salado rivier en Chaco-Santiagueño)

  • De bibliografische referentie ontleend aan Amalia J. Gramajo de Martínez Moreno – Hugo N. Martínez Moreno, “La Cruz de Matará – Testimonio de Evangelización”, Vol. 1, Ed. Quinto Centernario, Santiago del Estero 1987

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.