Jubileum van Fatima 1917 – 2017

Jubileum van Fatima Lezingen over Fatima: 31 mei 2017 Sint-Janscentrum Den Bosch.

Fatima en de Nederlandse bisdommen

Paus Franciscus in Fatima

Geschiedenis: 13 mei 1917

Heilige Paus Johannes Paulus II en Fatima

Gebed van Toewijding van het Heiligdom in Fatima bij gelegenheid van het jubileum

 

 

Lezingen over Fatima: 31 mei 2017 Sint-Janscentrum Den Bosch.

Wie meer wil weten over de betekenis van de toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria voor Kerk en samenleving in de 21ste eeuw is welkom op 31 mei 2017 in het Sint-Janscentrum in Den Bosch voor een avond rond dit thema. 

Fatima en de hoop op vrede voor de 21e eeuw

17.45 uur Ontvangst met broodjes

18.30 uur Aanvang Lezingen

21.00 uur Einde

  • Fatima en de martelaren van de twintigste eeuw – “In ons lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus” (Kol 1,24)

Pater Dr. Gonzalo Ruiz Freites, Docent Bijbelse Theologie

  • De toewijding van onze gezinnen aan Maria in het licht van Fatima

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, Hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

  • Fatima, Rusland en de moederlijke zorg van Maria: een getuigenis

Moeder Anima Christi, Missionaris in Rusland

Vanwege organisatorische redenen, zouden we u willen verzoeken ons vòòr 29 mei a.s. te informeren indien u de conferentie wilt bijwonen.

Voor vragen en aanmelding:    

Fatima en de Nederlandse bisdommen

Op 13 mei hebben onze bisschoppen hun bisdom toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria tijdens een vesperviering om 15.00 uur in de overvolle basiliek van O.L. Vrouw in Maastricht met een gezamenlijk uitgesproken toewijdingsgebed.

Paus Franciscus in Fatima

Paus Franciscus heeft op 12 en 13 mei het heiligdom in Fatima bezocht in het kader van de honderdste verjaardag van de verschijningen van Maria. De Paus kwam als “pelgrim van de vrede” voor “de wereld en de harmonie tussen de volkeren” zoals hij het uitdrukte. Op zaterdag 13 mei heeft hij de twee jonge herderskinderen, Francisco en Jacinta Marto heilig verklaard tijdens een viering van de Heilige Mis. Het pelgrimsoord mocht in deze dagen honderdduizenden pelgrims ontvangen. De voordracht voor de zaligverklaring van Zuster Lucia (het derde herderskind, zij is in 2005 op 98-jarige leeftijd overleden) wordt momenteel onderzocht door de Congregatie van de Heiligverklaringen te Rome.

Geschiedenis: 13 mei 1917

Op 13 mei 1917 verschijnt de Heilige Maagd Maria voor de eerste keer aan drie herderskinderen in Fatima, Lucia dos Santos, Francesco en Jacinta Marta. In de opvolgende vijf maanden verschijnt de Heilige Maagd Maria iedere 13e dag van de maand aan de kinderen. De verschijningen leiden tot geloof én ongeloof onder de bevolking. Op 13 oktober 1917 verschijnt de Heilige Maagd Maria voor de laatste keer. Zij riep op tot bekering, boetedoening en gebed, tot bekering van Rusland en tot de toewijding van de wereld aan het Heilige Hart van Maria. OLV Maria. Mocht hieraan niet worden tegemoetgekomen, dan voorzag zij een toekomstige grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog en een moordaanslag op de Heilige Vader. Deze laatste voorspelling werd lange tijd geheim gehouden door de Kerk en pas in het jaar 2000 bekendgemaakt door de heilige paus Johannes Paulus II, waarbij hij verwees naar de moordaanslag die op hem had plaatsgevonden op 13 mei 1981.

 

Heilige Paus Johannes Paulus II en Fatima

De heilige paus Johannes Paulus II had een sterke devotie tot de Heilige Maagd Maria. Hij overleefde de moordaanslag die op 13 mei 1981 op hem plaatsvond, omdat de kogel van baan veranderde. De heilige paus Johannes Paulus II schreef dit toe aan het ingrijpen van de Heilige Maagd van Fatima. Hij heeft de kogel die hem bijna gedood had, uit dankbaarheid in de kroon van het beeld van Fatima laten plaatsen.

“En opnieuw ben ik de schuldenaar van de Heilige Maagd Maria en van alle beschermheiligen geworden. Zou ik kunnen vergeten dat het evenement op het Sint-Pietersplein plaatsvond op de dag en de tijd waarop, in Fatima, Portugal, de eerste verschijning van de Moeder van Christus voor de arme herderskinderen meer dan 60 jaar geleden werd herdacht? Want in alles wat mij precies op die dag is overkomen, heb ik mogen ervaren dat de buitengewone bescherming en zorg van de Heilige Maagd Maria zich sterker manifesteerde dan het dodelijke projectiel” Heilige Paus Johannes Paul II algemene audiëntie van 7 oktober 1981.

Op 25 maart 1984 verrichte de Heilige Paus Johannes Paulus II de TOEWIJDING VAN DE WERELD AAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA.

JPII Totus TuusOnder uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot u, o heilige Moeder Gods!”
Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezingt, wenden wij ons thans in het heilig jaar van onze Verlossing tot u, onze Moeder. Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band, waardoor wij een hechte gemeenschap vormen, zoals volgens Christus’ wil de apostelen met Petrus een gemeenschap, een ‘college’ vormden.
…….

De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.” (Boodschap van Heilige Paus Johannes Paulus II, 25 maart 1984)

Gebed van Toewijding van het Heiligdom in Fatima bij gelegenheid van het jubileum

Wees gegroet, Moeder van de Heer,

Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans van Fatima!

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

Gij zijt het beeld van de Kerk, bekleed met het licht van Pasen,

Gij zijt de glorie van ons volk,

Gij zijt de overwinning op de littekens van het kwaad.

 

Profetie van de barmhartige Liefde van de Vader,

Opvoedster in de Aankondiging van de Blijde Boodschap van de Zoon,

Teken van het brandende vuur van de Heilige Geest,

onderricht ons, in dit dal van vreugden en van tranen,

in de eeuwige waarheden die de Vader openbaart aan de allerkleinsten.

 

Toon ons de kracht van uw beschermende mantel.

In uw Onbevlekte Hart

wees de toevlucht voor de zondaars

en de weg die leidt naar God.

 

Verenigd met mijn broeders en zusters

in geloof, hoop en liefde

vertrouw ik mij aan u toe.

Verenigd met mijn broeders en zusters,

op uw voorspraak,

wijd ik mij toe aan God,

Maagd van de Rozenkrans van Fatima.

 

Bekleed met het licht dat uitstraalt van uw handen

zal ik de Heer uiteindelijk loven in alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

Meer Jubileum gebeden:  http://www.fatima.pt/fr/pages/prieres-jubilaires

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.