ANBI – Servidoras (Blauwe Zusters)

Het Instituut Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De ANBI-status kan voor u fiscale voordelen met zich meebrengen. Het bedrag van uw gift of schenking kan – als u aan de voorwaarden voldoet – als persoonsgebonden aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting.

Voor gewone giften gelden bijvoorbeeld drempelbedragen die afhankelijk zijn van het inkomen.

Periodieke giften zijn – onder voorwaarden – geheel aftrekbaar. Een van de voorwaarden is, dat gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren jaarlijks hetzelfde bedrag aan schenking wordt gedaan. Een andere voorwaarde is, dat de periodieke giften vooraf schriftelijk zijn vastgelegd. Hiervoor heeft de belastingdienst een standaardformulier gemaakt. 

Als u het formulier zelf wilt invullen, klik dan hier. De benodigde gegevens van de Servidoras zijn al ingevuld. Het door u ingevulde en ondertekende formulier kunt u toesturen aan Zr. Jesse:

Catharinastraat, 27
4811 XD – Breda

of een email naar: missiebureau@servidoras.org

Na completering en ondertekening van het formulier namens de Servidoras, ontvangt u een exemplaar retour voor uw administratie. 

SSVM Heiloo Children visit and confessions (1)

Het apostolaat in de heiligdom OLV ter Nood in Heiloo

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.