MAART SINT JOZEF MAAND

De heilige Jozef was de zogenaamde voedstervader van Jezus op aarde. Uitgekozen door God. Hij was dus niet zoals veel kinderen zeggen “de biologische vader” van Jezus. Nee, Jezus is ontvangen door de Heilige Geest in de maagdelijke schoot van Maria, punt van de 12 artikelen van onze geloofsbelijdenis. Ook wij kunnen de Heilige Jozef aannemen als onze vader. Deze heilige Patriarch beschermt en leidt ons op onze aardse weg. Net zoals hij Jezus beschermde, begeleidde en redde uit alle doodsgevaar wil hij ons beschermen. Als je tot deze grote Heilige Jozef bidt, leert hij je Jezus kennen. De heilige Jozef geeft ons lessen zoals hij was: een gewoon man, een huisvader, een arbeider die zijn kost verdiende met het werk van zijn handen. Hij was geen rijk man: hij was een arbeider, zoals miljoenen over de hele wereld. De heilige Schrift zegt dat Jozef een handwerker was. Verschillende Kerkvaders voegen eraan toe dat hij timmerman was. Uit het evangelie blijkt de grote en krachtige persoonlijkheid van Jozef. Hij is niet iemand die bang is. Integendeel, hij weet de problemen aan te pakken. Hij weet hoe hij uit moeilijke situaties kan komen. Hij reisde met Maria, die zwanger was en in haar negende maand naar Bethlehem, meer dan 150 km door een bergachtig terrein. Er was geen plaats in de herberg. Jezus moest geboren worden in een stinkende stal. Kort daarna gewaarschuwd door een engel zijn zij door de woestijn van Egypte moeten vluchten, omdat Herodes Jezus zocht om te doden. Jozef beschermt het gezin. Jozef is een man van geloof en is gehoorzaam aan God. U weet toch dat Jozef niet bang was Maria tot zijn vrouw te nemen. Hebben we niet allemaal deze krachtige Heilige Jozef nodig in de tijd waarin wij leven? Nou ik wel. Hij is de patroon en beschermer van de kerk. Waarom?  Je zou kunnen zeggen dat hij al de beschermheer van de kerk is in zijn vroegste stadium toen “de kerk” gewoon Jezus en Maria was. En omdat Jezus het  hoofd van de kerk is  en wij daarvan de trotse leden zijn is de Heilige Jozef natuurlijk ook de beschermer van de door Jezus gestichte Kerk en dus van ons.  Verder is hij de beschermer van allen hen, die zich aan God toewijden door voor het celibaat te kiezen omwille van het rijk der hemelen, zoals de priesters en wij zusters bijvoorbeeld.  De heilige Jozef is een model en een verdediger van maagdelijke integriteit. Ook is hij de patroon van arbeiders en handwerkslieden. Tevens geldt deze nederige timmerman van Nazareth als patroon de stervenden, omdat  de heilige Jozef in het uur van zijn overlijden door Jezus en Maria werd bijgestaan. In de maand maart bidden wij speciaal tot Jozef. Sterker nog gedurende 30 dagen voor zijn feestdag (19 maart)  bidden wij tot hem en vragen wij hem zorg te dragen voor al onze geestelijke en materiële noden. Bedankt Sint Jozef!

Zuster Sterre

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.