Provincie “Onze Lieve Vrouw van de Dageraad” – Toewijding aan het H. Hart van Jezus

“Nooit moeten we ophouden stil te staan bij de onuitputtelijke schat van deugden
die we vinden in het Heilig Hart van Jezus.
Ons Instituut moet zich hierdoor onderscheiden, dat we ons blijven laven aan deze zo rijke bron.
Dat mag ons onderscheidingsteken zijn.”
(Directorium van onze spiritualiteit)

svmne-consacration-the-sacred-heart-jesus

Afgelopen 16 november, op de feestdag van de patrones van onze provincie, O.L.V. van de Dageraad, mochten we onze communiteiten op speciale wijze toewijden aan het H. Hart van Jezus. Zusters uit de communiteiten van Luxemburg en Nederland kwamen hiervoor bijeen in het provinciaal huis in Brunssum. De andere communiteiten deden mee door ook in eigen huis deze toewijding te doen.

Om 12.00 hadden we de H. Mis in onze kapel in Brunssum, met pater Mario Rojas IVE als hoofdcelebrant. Daarna volgde de intronisatie van het H. Hartbeeld in de kapel en de bijbehorende acte van toewijding, afgesloten met het zingen van de litanie van het H. Hart.

Daarna vierden we dit heuglijke moment met een feestelijke lunch, waar ook pater Ismael Quequesana IVE zich bij aansloot.

ssvm-blauwe-zusters-toewijding-hl-hart-van-jezus-2ssvm-blauwe-zusters-toewijding-hl-hart-van-jezus-4Om ons voor te bereiden op deze toewijding, lazen we negen dagen lang stukjes uit de Encycliek Haurietis Aquas en uit het boek “De devotie tot het H. Hart” van de priester Jean Croiset, de geestelijk leidsman van H. Margarita Maria, die dit boek geschreven heeft op verzoek van het H. Hart van Jezus zelf.

We zijn ons ervan bewust dat dit niet zomaar een devotie is naast andere devoties. We hebben dit gedaan om onze toewijding aan God door middel van onze geloften en het charisma van onze Religieuze Familie beter te kunnen leven, een toewijding waartoe Hijzelf ons in Zijn oneindige barmhartigheid geroepen heeft.

ssvm-blauwe-zusters-toewijding-hl-hart-van-jezus-1Het lijkt erop dat Jezus juist in onze tijd erop aandringt dat de religieuzen hun toevlucht nemen tot Zijn H. Hart. Het doel van de devotie is geen andere dan “vurig Jezus Christus liefhebben, die altijd bij ons is in de H. Eucharistie, Hem onze liefde tonen en onze pijn om het feit dat Hij zo weinig bemind en geëerd wordt door de mensen, en proberen eerherstel te brengen voor dit gebrek aan liefde en respect.”[1]

Jezus zelf heeft verschillende keren laten zien dat Hij precies deze weg heeft gekozen om mensen in onze tijd tot Hem te trekken, en ook hoe groot de nood is van eerherstel door de Godgewijden voor zoveel ondankbaarheid jegens Hem. We zien dit heel bijzonder in wat Jezus tot H. Margarita Maria zegt: “Ziehier het Hart dat de mensen zo liefheeft, maar dat echter in dit sacrament van liefde, van de meeste mensen niets anders dan ondankbaarheid, oneerbiedigheid en minachting ontvangt.” [2]

Paus Pius XII zegt in zijn encycliek Haurietis Aquas: “Het is zonder meer duidelijk, wanneer wij de eigen aard van deze verering beschouwen, dat zij een religieuze daad bij uitstek is, omdat zij van ons vraagt, de algehele en onbeperkte wil ons toe te wijden en te binden aan de liefde van onze goddelijke Verlosser, waarvan het gewonde Hart het levende bewijs en teken is. En zonder twijfel staat ook op nog onwrikbaarder wijze vast, dat deze verering voornamelijk met zich meebrengt, dat wij de goddelijke liefde met ónze liefde beantwoorden. Immers alleen uit de kracht der liefde kunnen de zielen der mensen zich geheel en volmaakt onderwerpen aan de heerschappij van de verheven God; omdat namelijk onze liefde zich dan zo hecht aan de goddelijke wil, dat zij er a.h.w. één mee wordt volgens het woord: ‘Wie zich hecht aan de Heer is één geest met Hem’ (1 Kor. 6, 17).”[3]

We beschouwen de toewijding aan het H. Hart van Jezus, die we als Religieuze Familie en als provincie en communiteiten afzonderlijk hebben gedaan, dan ook als een grote genade. Het is een grote vreugde om te zien dat God, onze Vader, die zo onze heiligheid verlangt, ons ook alle middelen geeft om dit te bereiken, uitgedacht tot in de kleinste details! Dat mag ons vertrouwen geven en de kracht om steeds meer en dieper onze toewijding aan Hem te beleven en te leven binnen onze Religieuze Familie.

Laten de Harten van Jezus en Maria onze enige toevlucht zijn, opdat we onze toewijding aan God, onze geloften en ons charisma radicaal mogen leven, zodat we werkelijk Jezus tot troost mogen zijn!

Zusters van de Provincie “Onze Lieve Vrouw van de Dageraad”

[1] P. Jean Croiset, “De Devotie tot het H. Hart van Jezus”, Hoofdstuk I: waarin bestaat de devotie tot het H. Hart van Jezus, p. 10.

[2] Woorden van Jezus tot H. Margarita Maria.

[3] Pio XII, Haurietis Acquas, n.2.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.