“GOD ALLEEN” – Contemplatieve zusters in Valkenburg

GOD ALLEEN ssvm-contemplatieve

“Bij God alleen verstilt mijn ziel… Mijn rots, mijn heil is Hij alleen .”(Ps 62, 2-3)

Dat is de roeping van het contemplatieve leven: leven voor “God alleen”.

“Haar roeping zal zijn alleen voor God te leven; dat is kort en krachtig het verlangen dat God in het hart van iedere contemplatieve zuster heeft gelegd. Niet alleen leven in Gods tegenwoordigheid, maar leven voor God alleen, zonder andere bedoeling dan God…”(Monastieke Regel, 9).

“Kon ik vleugels uitslaan als een duif, ik vloog weg, zocht een plek om te nestelen; o, ver zou mijn vlucht zijn, ver weg, ik was in de woestijn eer de nacht viel.” (Ps 55, 7-8). Vurig verlangen naar eenzaamheid en stilte, dat is wat de contemplatieve zuster zoekt en verlangt, om de Geliefde te ontmoeten en naar Hem te luisteren. God woont in de ziel van iedere mens en vestigt daar zijn verblijf.  Broeder Louis de Leon zegt: “De volmaakte ziel leeft in het alleen zijn met God en in het loslaten van alle dingen vindt ze haar rust…”

“En daarom… weldra lok Ik haar weer naar mij toe, zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart.”(Hosea 2, 14).  “Zo geeft Hij te kennen dat Hij zich in de eenzaamheid meedeelt en met de ziel verenigt, want tot haar hart spreken is de honger van haar hart  stillen, die met niets minder dan met God verzadigd kan worden”(Sint Jan van het kruis, Geestelijk Hooglied XXXV).

Tot slot een tekst van de heilige Broeder Rafael:

“God!…

Ziehier het enige dat mijn monniksleven bezielt, de enige reden van mijn monnik-zijn.

God is voor mij alles; Hij is in alles en ik zie Hem in alles.

Wat betekenen de schepselen nog voor me? En ikzelf?… Wat ben ik dwaas wanneer ik me bezig houd met mezelf, en wat is het een ijdele waan zich bezig te houden met wat niet God is!

En toch, met wat een gemak vergeten we waar we werkelijk voor leven, en hoe vaak leven we zonder doel.

Verloren tijd, dat zijn de minuten, de uren, de dagen of de jaren waarin we niet voor God geleefd hebben. In alles is Hij…, in het koor, op het land, bij het werk, en even goed als we eten als wanneer we slapen…  alles is hetzelfde, want alles herinnert ons eraan, waartoe we naar het klooster zijn gekomen; namelijk om Hem te zoeken in de gestrengheid, in de stilte, in de kerk, in de tuin, en even goed binnen als buiten onszelf.

We moeten de Schepper zien in alles wat ons omringt…”.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.