Internationale jongerendagen 2016

Barmhartigheid-Youth-Gathering-IVE-SSVM-NL

Gods barmhartigheid kan zelfs het droogste land laten bloeien, verdorde beenderen weer levend maken. (vgl. Ez 37,1-14) … Laten wij ons hernieuwen door Gods barmhartigheid; laten wij toe, dat Jezus ons liefheeft, dat de macht van zijn liefde ook ons leven verandert; en worden wij tot werktuigen van deze barmhartigheid,…

Continue reading

Het eerste jongerenweekend in de Provincie

jonge

“De vreugde van het Evangelie vult het hart en heel het leven van wie Jezus heeft ontmoet”  

Van 13 tot en met 15 juni mochten we in Brunssum het eerste internationale jongerenweekend van onze Noord-Europese provincie organiseren. Het was een tweetalige bijeenkomst (Nederlands en Engels), omdat er jongeren uit allerlei landen bij elkaar waren gekomen. Ook de zusters en priesters die meededen hadden verschillende nationaliteiten, zodat we in totaal met wel zo’n 10 verschillende nationaliteiten samen waren!

Continue reading