Tweede Jongerendagen in de provincie van Noord-Europa

internationale jongerendagen 2015 SSVM

Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei hebben we in het convent van de zusters in Brunssum voor de tweede keer de internationale jongerendagen gehouden. Jongeren en zusters vanuit IJsland, Litouwen en Ierland druppelden al in de dagen voorafgaand aan de start van de jongerendagen binnen, die uit Luxemburg en Nederland kwamen op vrijdag aan.

internationale jongerendagen 2015 SSVM

We hadden voor deze gelegenheid hulp gevraagd en gekregen vanuit Italië, in de personen van P. Marcelo Lattanzio, IVE, diaken Nicolas Grace en 2 seminaristen, Esko e Andreas. Ook mochten we rekenen op de aanwezigheid van P. Tristán Pérez, P. Mario Rojas y  P. Ismael Quequesana, allen IVE en missionarissen in Nederland. Wij zijn hen allemaal heel dankbaar voor de geboden hulp!

Het thema van de dagen was “de ware weg naar het geluk”. Onder dit thema sprak pater Lattanzio tijdens de plenaire lezingen over de Zaligsprekingen. Hij wees ons erop dat de Heer ons in deze Zaligsprekingen oproept een weg met Hem te gaan die, ondanks moeilijkheden en daar doorheen, leidt tot het ware geluk.

During the two days of the Youth Gathering, there were different workshops like: volunteer work, means of social communication, preparation for marriage, Jesus Christ and the true Church, the Holy Shroud, the history of the World Youth Days in preparation for Krakow, a video about the Holy Mass, and the Consecrated Life. The youth were really content and very thankful because these are current topics that directly affect the society. During the expositions and the discussion groups, they asked very interesting questions.

internationale jongerendagen 2015 SSVM

 Verder waren er gedurende de dagen verschillende workshops waar de jongeren zich bij konden aansluiten: over vrijwilligerswerk in de missie, hoe sociale media te gebruiken, over de voorbereiding op het huwelijk, over Christus en de ware Kerk, over de Lijkwade van Turijn, over de geschiedenis van de Wereldjongerendagen in voorbereiding op de volgende in Krakau, over de heilige Mis en over het Godgewijde leven. De jongeren waren heel blij met de workshops, die direct verband hielden met hun eigen leven en dat van de samenleving waarin ze staan. Ook tijdens de discussiegroepjes na de plenaire lezingen waren ze vol aandacht en kwamen ze met veel interessante vragen.

     internationale jongerendagen 2015 SSVM       internationale jongerendagen 2015 SSVM

Al deze jongeren waren zeker naar de jongerendagen gekomen omdat ze inderdaad de ware weg naar het geluk zoeken. Hun vrolijkheid tijdens hun verblijf in Brunssum en tijdens de verschillende activiteiten gaf er een indicatie van dat ze iets daarvan gevonden hadden, vooral in de momenten van gebed, de H. Mis, in de biecht en bij de lichtprocessie met rozenkransgebed. Maar ook bij de andere activiteiten, het kampvuur met gitaar en natuurlijk marshmallows om te roosteren, de sport, de spellen, de liederen, de sketches.

Alle jongeren samen kwamen uit verschillende landen, verschillende culturen, spraken verschillende talen. Maar ze deelden een ideaal: het willen kennen van Christus en Hem ook doen kennen aan anderen, omdat Hij onze beste Vriend is. Jezus wil ons ook graag ontmoeten, Hij wil dat we Zijn gelaat ontdekken. “Beste jonge mannen en vrouwen: In Christus vinden jullie de vervulling van elk verlangen naar goedheid en geluk. Alleen Hij kan in je diepste behoeften voorzien, die zo vaak worden overschaduwd door misleidende wereldse beloften. Zoals de heilige Johannes Paulus II zei: ‘Hij is de schoonheid die jullie aantrekt; hij daagt jullie uit met die dorst naar radicaliteit die niet toelaat dat jullie je aan het compromis aanpassen; Hij dwingt jullie om de maskers af te leggen die het leven vals maken; hij leest in het hart de ware beslissingen die anderen zouden willen verstikken. Het is Jezus die in jullie het verlangen opwekt om iets groots van jullie leven te maken’.”[1]

We danken God voor al het goede dat we mochten ontvangen tijdens deze jongerendagen en voor alle mensen die ons geholpen hebben dit mogelijk te maken. We vragen aan Onze Lieve Vrouw, Moeder van het Mensgeworden Woord, dat zij deze en alle jongeren helpt te leven volgens de weg van de Zaligsprekingen, en dat ze niet bang zullen zijn het avontuur aan te gaan van het zoeken naar het ware geluk.

Zuster Ma. Czestochowa, SSVM

internationale jongerendagen 2015 SSVM

[1] Paus Franciscus, Boodschap voor de XXXe Wereldjongerendag, 31 januari 2015. Het citaat van H. Johannes Paulus II komt uit zijn toespraak tijdens de avondwake van de Wereldjongerendagen in Toronto, 19 augustus 2000

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.