Feest van de Martelaren van Gorinchem – Brielle

Brielle Martelaren-van-Gorkum SSVM

Ik wil jullie in het kort het verhaal vertellen van 19 grote heiligen en hoe we hen afgelopen 9 juli in ons bisdom, Rotterdam, gevierd hebben.

mártires-de-Gorcum

Gorinchem – Brielle 1572

We bevinden ons te midden van de protestantse hervorming. Wreedheid heerste er voor diegenen die geloofden in de waarachtige, werkelijke en substantiële aanwezigheid van Christus in het Heilig Sacrament en haar openlijk beleden. 19 martelaren gaven hun leven ter verdediging van de drie witte dingen[1], maar in het bijzonder voor de Eucharistie en ter verdediging van het primaatschap van de Paus.

Het betrof 4 diocesane priesters, 1 augustijn, 1 dominicaan, 2 norbertijnen en 11 franciscanen. Onder deze 19 mannen bevonden zich 17 priesters. Sommigen waren jonger, anderen waren ouder, maar ze hadden allemaal een andere herkomst. Op verschillende dagen werden ze gevangen genomen en naar Brielle gebracht. Daar wilden ze hen een profane belofte af laten leggen, door hen naakt rond te laten lopen terwijl men hen mishandelde. In de nacht van 8 op 9 juli werden ze aan de galg gehangen op het achterste deel van het terrein, waar de landbouwwerktuigen bewaard werden.

De ontwijdingen gingen gewoon door, terwijl hun lichamelijke overschotten voor de lol in veel kleine stukje werden gesneden. De martelaren werden op hetzelfde terrein begraven, maar na een tijdje werden ze uitgegraven om te voorkomen dat de overblijfselen verloren zouden gaan en werden ze naar België overgebracht om ze te beschermen. Na veel jaren werden de overblijfselen herwonnen. Tegenwoordig worden verschillende relieken bewaard in een urn in de ‘Basiliek van de Martelaren van Gorinchem’  te Brielle.

Het feest op 9 juli

Deze grote voorbeelden van trouw en sterkte hebben hun eigen feest op 9 juli en worden ieder jaar op de tweede zaterdag van juli gevierd, omdat er dan een nationale bedevaart wordt georganiseerd. Die zaterdag kwamen er veel pelgrims van verschillende leeftijden uit alle hoeken van Nederland, te fiets of met andere vervoersmiddelen, samen om de Hoogmis bij te wonen die door Mgr. van de Hende werd voorgegaan, terwijl een aantal andere priesters concelebreerde. Tijdens de Heiilge Mis opende de Bisschop de ‘Heilige Deur’ van het Jaar van Barmhartigheid, om iedereen de gelegenheid te bieden gebruik te maken van de zegeningen van dit Heilig Jaar.

Na de lunch was er een speciale activiteit met de Bisschop georganiseerd voor de jongeren, terwijl de volwassenen de Rozenkrans en de Kruisweg baden. We baden samen de Vespers en sloten de dag af met een processie met het Allerheiligst Sacrament door de binnentuin die achter de Basiliek ligt en de exacte plaats herbergt waar deze 19 heiligen hun leven hebben gegeven. Voor het Allerheiligste liepen 19 jongeren met vaandels waarop de naam en afbeelding van een van de martelaren was geborduurd.

In deze dagen van zoveel geloofsafval, heel bijzonder in ons land, was het enorm waardevol en een grote vreugde om zoveel pelgrims bij elkaar te zien om deze Nederlandse heiligen te vieren. Vragen we op hun voorspraak aan God dat de Katholieken groeien in liefde tot de ‘drie witte dingen’ en dat er, net zoals toen, zielen bereid zijn om ten overstaan van de wereld getuigenis af te leggen van Gods liefde, zelfs tot aan de dood.

Zr. Mirakel van Amsterdam, SSVM

Lees meer op de website van de Bisdom Rotterdam

Martelaren van gorkum SSVMBrille-Martelaren-SSVM

[1] Nummer 12 van de constituties van de Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará spreekt over “de drie witte dingen”. Hiermee verwijst ze naar Maria, De Eucharistie en de Paus.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.