Eerste internationale familiedagen in Luxemburg

Eerste-internationale-familiedagen-IVE-SSVM

“De familie is de weg van de Kerk”

Het goddelijk mysterie van de Menswording is nauw verbonden met de menselijke familie. Niet alleen met die ene in Nazareth, maar op een bepaalde manier met elke familie, vergelijkbaar met de manier waarop het Mensgeworden Woord zich op een bepaalde manier heeft verbonden met iedere mens, zoals het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt. [1] In navolging van Christus, die gekomen is om te dienen (cf. Mt 20, 28), beschouwt de Kerk het dienstwerk aan de families als een van haar belangrijkste taken. In die zin zijn zowel de mens als de familie “de weg van de Kerk”.

We zijn heel blij dat we van 20 tot en met 22 mei de eerste Internationale Familiedagen van onze Noord-Europese provincie in Luxemburg hebben kunnen vieren.

Er waren families uit België, Nederland, Luxemburg en IJsland. De variëteit aan nationaliteiten was nog groter: Frans, Braziliaans, Indiaas, Nederlands, Belgisch, Syrisch, Peruaans, Luxemburgs.

SSVM-IVE-Family-daySpeciaal voor deze gelegenheid was P Marcelo Lattanzio IVE uit Italië overgekomen. Hij gaf een aantal lezingen over de “kleine” deugden volgens H. Marcellino Champagnat. Deze heilige heeft over een aantal deugden geschreven die helpen bij het leven in eenheid en eensgezindheid. Twee seminaristen waren met Pater Lattanzio meegekomen: Esko en Andrea.

Gedurende de familiedagen was er gelegenheid voor Aanbidding, een processie, biecht, conferenties, familiespellen en gezellig samenzijn.

Het werden onvergetelijke momenten voor iedereen, waarin we de rijkdom van de verschillende culturen en talen met elkaar konden delen, en waarin vooral ons gemeenschappelijk ideaal naar voren kwam, waar we ons allemaal voor inzetten: de heiliging van ieder lid van de familie.

SSVM-IVE-Family-day SSVM-IVE-Family-day

De familiedagen werden afgesloten met een feestelijke lunch.

Moge de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, ook Moeder zijn van de “huiskerk”, en dat door haar moederlijke hulp iedere christelijke familie daadwerkelijk die huiskerk mag worden en zijn, waarin het mysterie van de Kerk van Christus weerspiegeld wordt en herleven mag. Moge zij als dienares van de Heer, het voorbeeld zijn van nederige en edelmoedige aanvaarding van Gods wil, en moge zij ook de families troosten en bemoedigen in de moeilijkheden waarmee zij heden ten dage geconfronteerd worden.

Zr. Maria Czestochowa,  SSVM

SSVM-IVE-Family-day SSVM-IVE-Family-day    SSVM-IVE-Family-day

[1] (BRIEF AAN DE FAMILIES VAN PAUS JOHANNES PAULUS II, 1994)

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.