Noveen om goede vruchten te vragen van de Generaal Kapittels van de IVE en SSVM

Noveen tot H. Johannes Paulus II en Onze Lieve Vrouw van Luján,

om goede vruchten te vragen van de Generaal Kapittels van de IVE en SSVM

Generaal-Kapittel-IVE-SSVMHeilige Johannes Paulus II, wij bidden tot u, die de geestelijke vader zijt van onze Religieuze Familie: verkrijg voor ons de genade die wij in deze noveen afsmeken.

Wij vragen u dat wij altijd trouw mogen zijn aan God, door altijd Zijn heilige Wil te volbrengen, opdat wij heilig worden en het Woord mens kunnen laten worden in alle culturen, in de gehele mens en in alle uitingen van de mens. Bescherm diegenen onder ons, die zich helemaal aan God hebben toegewijd, geef dat zij tot aan de dood toe volharden binnen deze Religieuze Familie.

Vol vertrouwen op uw voorspraak, bidden wij u in dit uur heel speciaal voor de vruchten van de Generaal Kapittels van beide Instituten.

Moge de heilige Maagd Maria, die gij zozeer hebt bemind en aan wie wij ons door gelofte verbonden hebben als liefdevolle slaven, ons vanuit den hoge beschermen tegen alle gevaar, alle bekoring en tegen welke aanval van de duivel dan ook, opdat we op een dag allemaal samen de hemel mogen bereiken. Amen.

Heilige Johannes Paulus II,

bid voor ons.

Onze Lieve Vrouw van Luján, onze moeder en patroon van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord! Nederig neergeknield aan uw voeten, danken wij u voor alle genaden en gunsten die gij ons altijd verleend hebt, die wij zelf vroegen of die gij voor ons verkregen hebt in uw oneindige moederlijke liefde. In dankbare erkentelijkheid voor zoveel goede zorg, bieden wij u aan wat wij zijn en wat wij hebben. Wij smeken u, verlaat ons nooit, blijf ons beschermen en sla acht op onze geestelijke en materiële noden.

Heel speciaal bidden wij u voor de vruchten van de Generaal Kapittels van beide Instituten.

Wij smeken ook om uw speciale zegen, verheven Vrouwe van Luján, voor onze familieleden en vrienden, voor de zieken onder ons naar lichaam of geest en voor alle arme zondaars. Mogen wij eens allemaal samen uw aanwezigheid genieten in de eeuwige heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Onze Lieve Vrouw van Luján,

bid voor ons.

Onze Vader…

Wees gegroet…

Eer aan de Vader…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.