Nieuwe SSVM missie in Den Haag

SSVM missie DEn Haag

Sinds ruim een maand wonen wij, de zusters Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará (SSVM), in een nieuw huis in het centrum van Den Haag, waar de bisschop ons een nieuwe taak heeft gegeven. Mgr. van den Hende heeft al vaak blijk gegeven van zijn liefde voor de sacramenten en heel bijzonder voor de H. Eucharistie, en hij heeft ons dan ook de opdracht gegeven een Aanbiddingskapel te beginnen en een daarbij behorend missionair centrum. We zijn daarom nu op zoek naar mensen die bereid zijn om mee te doen met de Aanbidding van de Heer in het Allerheiligst Sacrament. De kapel waar we dit gaan doen, is toegewijd aan de H. Antonius van Padua, en is verschillende jaren onder de hoede geweest van de paters Franciscanen. In het retabel zijn verschillende afbeeldingen te zien uit het leven van H. Franciscus en H. Antonius. Wij bevelen onze nieuwe apostolische taak aan in het gebed van alle leden van onze Religieuze Familie.

SSVM missie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.