Onbevlekt Hart van Maria

onbevlekt-hart-van-maria-moeder-anima“Rusland?… misschien is het wel een vrouw van lichtzinnig leven, want de heilige Maagd Maria is zo bezorgd om haar bekering; we moeten maar veel voor haar bidden”, zeiden de herderskinderen van Fatima tegen elkaar. Tijdens de verschijning van 13 juli 1917 had de Vrouw in het witte licht hen gezegd: “Als wordt gedaan wat ik vraag, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal het zijn dwalingen over de hele wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk veroorzaken. De goede mensen zullen gemarteld worden, de H. Vader zal veel te lijden krijgen en verscheidene naties zullen vernietigd worden. Mijn Onbevlekt Hart zal uiteindelijk zegevieren. De H. Vader zal Rusland aan mij toewijden en er zal aan de wereld enige tijd van vrede geschonken worden.” Jacinta, Francisco en Lucia, 7, 9 en 10 jaar oud, hadden nog nooit van Rusland (Russia in het Portugees) gehoord en dachten dat het een persoon was. God kiest de eenvoudigen en nederigen van hart om door hun mond te spreken! De boodschap die Hij door middel van Zijn Moeder de mensheid gaf is na bijna 100 jaar nog altijd actueel: gebed en offer voor de bekering van de zondaars, eerherstel aan de Harten van Jezus en Maria, vooral door het dagelijks bidden van de rozenkrans.

Vlak voor mijn nieuwe missie in Rusland was ik in de gelegenheid op bedevaart naar Fatima te gaan en me te verdiepen in de boodschap die Maria daar uitsprak tussen 13 mei en 13 oktober 1917, terwijl in Rusland de communistische revolutie begon. Wat Maria in Cova d’Iria verkondigde is allemaal uitgekomen. Oorlog, vrede, martelaren, de man in het wit gekleed die veel lijden moest en neergeschoten werd. We kunnen er de geschiedenis van de 19de eeuw op nakijken. Het kan niemand onberoerd laten, als we dit mysterie durven te verdiepen. De herderskinderen werden getuigen van het bovennatuurlijke in een wereld die religie als “opium voor het volk” wilde afdoen en ieder spoor van Gods aanwezigheid wilde uitwissen. Beseffen wij wel dat vele mensen de marteldood stierven in de Russische goelags, in de Spaanse en Mexicaanse burgeroorlog, in de Tweede Wereldoorlog? De waarheid is hard en kan je niet onberoerd laten. Het leven van de drie herderskinderen veranderde radicaal. Francisco wilde Jezus en Maria troostten en bad vele rozenkransen, voordat hij op 10 jarige leeftijd stierf. Jacinta, zo klein als ze was, bracht vele offers voor de bekering van de zondaars en voor de Heilige Vader. Ze droeg haar pijnlijke ziekte en eenzaam sterven ver van haar ouderlijk huis in Lissabon op. Lucia stierf in 2004, 97 jaar oud, uitgekozen om de mensheid de Goddelijke boodschap te vertellen. Maria verscheen op 13 juni 1929 opnieuw aan haar en zei: “Het uur is aangebroken waarop God aan de Heilige Vader vraagt om, in vereniging met alle bisschoppen van de wereld, de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart te doen en ik beloof het door dit middel te redden.” Op 25 maart 1984 deed de heilige Paus Johannes Paulus II dit. Dezelfde dag werd in San Rafael, Argentinië onze religieuze familie gesticht, vast ook omwille van de missie in Rusland.

Maria de Anima Christi

11 september 2016

Deze column werd gepubliceerd in het Katholiek Nieuwsblad.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.