CV van Zuster Guadalupe, SSVM

CV-Zuster-Guadalupe

1973

Zuster Maria de Guadalupe (geboortenaam Ximena Rodrigo) wordt geboren in Villa Mercedes, San Luis in Argentinië op 13 april 1973

Ze volgde het basisonderwijs en de middelbare school op de school Juan Llerene in haar geboortestad. Aansluitend is ze gestart met de accountantsopleiding aan de Nationale Universiteit in San Luis. Na een jaar besloot zuster Guadalupe de studie af te breken om haar religieuze roeping te volgen.

1992

Zuster Guadalupe is ingetreden op 14 maart 1992 in het Instituut van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, de vrouwelijke tak van het Instituut van het Mensgeworden Woord in San Rafael, Mendoza. Dit instituut is in 1984 opgericht door Pater Carlos Buela.

1996

In oktober 1996 rondt zij haar formatie studie in filosofie en theologie af. Zuster Guadalupe is 23 jaar als ze haar eerste missie vervult in Bethlehem, in het Heilige Land waar ze twee jaren intensief de klassiek Arabisch taal studeert.

1997

Op 14 september 1997 legt zuster Guadalupe haar eeuwige gelofte van armoede, gehoorzaamheid, kuisheid en toewijding aan Maria af in de Basiliek van de doodsangst in Getsemane in Jeruzalem.

1999

Zuster Guadalupe wordt uitgezonden naar Alexandrië in Egypte, waar ze als Moeder-Overste leiding geeft aan dit eerste klooster van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará in dat land. Twee jaar later wordt Zuster Guadalupe verkozen als Provinciaal Overste van het Midden-Oosten. De Provincie Midden-Oosten wordt op dat moment gevormd door missies in Egypte en Palestina. Gedurende de 12 jaren als Provinciaal Overste wordt de Provincie van het Midden-Oosten uitgebreid met missies in Jordanië, Syrië, Irak, Israël en Tunesië. Deze missies onderhouden tehuizen voor kinderen, jongeren, ouderen en gehandicapten en de zusters leggen zich daarnaast toe op pastorale en sociale ondersteuning van de parochies, alfabetiseringsonderwijs, ondersteuning van zieken en ziekenhuizen etc.

2011

Na afloop van haar derde periode als Provinciaal Overste in 2011, wordt zuster Guadalupe uitgezonden naar de missie in Aleppo in Syrië. Deze missie verleent op dat moment pastorale ondersteuning aan de Latijnse kathedraal van Aleppo en onderhoudt een tehuis voor studentes aan de universiteit van Aleppo. Een paar maanden na haar aankomst, vangt de oorlog aan die tot op heden het land treft.

2014

Zuster Guadalupe verlaat Syrië in 2014 en keert terug naar Argentinië om zich erop toe te leggen de wereld bekend te maken met de realiteit omtrent de gang van zaken en de oorlog in Syrië. Zij geeft een levend getuigenis van het noodlot dat de inwoners en christenen van Syrië heeft getroffen en van het geweld en de ellende waar deze mensen aan zijn en worden blootgesteld. Haar getuigenis geldt niet alleen voor de vervolgingen in Syrië, maar kan in een breder licht worden gesteld voor de vervolgingen die plaatsvinden in het Midden-Oosten, Azië en Afrika op basis van religie, ras, etniciteit etc. Zuster Guadalupe probeert met haar getuigenis de wereld bewust te maken van de situatie en de positie van vervolgden en een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het conflict in Syrië. Zuster Guadalupe wordt internationaal (Libanon, Spanje, Mexico, Verenigde Staten, Argentinië) op grote schaal uitgenodigd voor conferenties om haar getuigenis te geven. Zo heeft ze recent gesproken op het congres “We are all Nazarenes” van de Verenigde Naties. Daarnaast geeft ze interviews voor radio, televisie en kranten. Zuster Guadalupe onderhoudt constant contact met de missie in Syrië, op de website soschristiansinsyria.wordpress.com wordt regelmatig een spaanstalige update geplaatst.

https://www.facebook.com/SOScristianosensiria/

CV-zuster-Guadalupe-SSVM

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.