Adventactie 2020

Beste weldoeners,                                                                                                  

Met grote dankbaarheid mogen we onze Adventsactie 2020 voor Papoea-Nieuw-Guinea afsluiten met een totale opbrengst van 4.616,62

Onze dankbaarheid geldt allereerst Gods voorzienigheid die ons geroepen heeft tot deze bijzondere missie om Zijn Woord te brengen in Vanimo, een van de meest afgelegen gebieden in Papoea-Nieuw-Guinea.

En onze dankbaarheid strekt zich uit over u allen, die als weldoeners met uw bijdrage (niet alleen financieel maar ook met uw aandacht en gebed) een zichtbaar teken bent van de onderlinge verbondenheid in de Wereldkerk. Deze verbondenheid maakt een diepe indruk op onze missionarissen en de mensen van Papoea-Nieuw-Guinea die aan ons zijn toevertrouwd.

Misschien heeft u de video al kunnen bekijken waarin Zr. Mary Altar of Sacrifice de missie in Vanimo laat zien. Zo niet, u kunt deze video bekijken op onze website www.ssvmne.org onder het “kopje” Adventsactie 2020.

Wij danken u nogmaals en weet u zich verzekerd van ons aller gebed (vanuit Nederland en vanuit Papoea-Nieuw-Guinea) voor u en uw intenties.

Onderwijs in Papoea-Nieuw-Guinea

Wij hebben in Papoea-Nieuw-Guinea een prachtige missie sinds 1997. In het bisdom van Vanimo in Saudan (de West-Sepik) ondersteunen we een parochie en geven we les op een school. Onderwijs en vorming van de gehele mens begint in de gezinnen én op de scholen.  Het schoolsysteem in onze regio kent vele beperkingen. Lang niet alle kinderen hebben toegang tot een basisschool. En van de kinderen die op de basisschool beginnen, bereikt uiteindelijk maar een kleine groep de laatste klas. Doorstroming naar een middelbare school is vervolgens slechts mogelijk voor een nog veel kleinere groep. Om u indruk te geven: in onze provincie zijn er 150 basisscholen en maar 11 (!) middelbare scholen.

Dagelijks zien wij, hoe groot de nood aan vorming en onderwijs voor de kinderen en jeugd is.

Waarmee kunt u hen helpen??

Als missionarissen geven we nu onderwijs op de bestaande basisschool (de Holy Trinity School). Het is onze grote droom, dat we deze basisschool kunnen uitbreiden met een middelbare school met de directe verantwoording en de leiding over het onderwijs op beide scholen. De vergunningen voor het starten van de middelbare school verwachten we op korte termijn. En er is een mogelijkheid om op termijn de directie van de school te mogen gaan voeren. Hiervoor moet een van onze zusters Zr. Altar of Sacrifice een 2-jaarse opleiding gaan volgen  aan de nationale universiteit van Papua Nieuw Guinea (de Divine Word University. Zr. Altar of Sacrifice heeft in de Verenigde Staten al haar bachelordiploma’s voor basis- en speciaal onderwijs behaald aan het Benedictine College. En om de directie over een school te voeren, moet zij nu haar Masters in Educational Leadership behalen. De totale kosten voor deze opleiding (collegegeld, inschrijfgeld en reis- en verblijfkosten) bedragen  €  7.776.  Helpt u ons mee met een bijdrage om deze kinderen een goede vorming en onderwijs te geven??

BANKREIKINING

Naam: Dienaressen van de Heer
IBAN: NL95ABNA0601955242
Omscrijving: Onderwijs Papoea

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.