Geroepen tot het religieuze leven of niet?

Roepingen-blauwe-zusters

Tijdens een ontmoetingsdag in een trappistenklooster konden jonge zoekers kennismaken met jonge religieuzen. En met elkaar.

Hoe krijgen we nieuwe roepingen? Waar vinden we de jongeren? Het zijn vragen die menig religieuze congregatie zich meer dan eens stelt. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) probeert met het “Huis van de Roeping” het contact te bevorderen tussen (jonge) religieuzen en mensen die hun weg zoeken naar het religieuze leven. Op 18 juni deed ze dat door een bijeenkomst te organiseren in het trappistenklooster Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven onder de rook van Tilburg, met de titel “Wake up BBQ”.

“Het is pas de tweede keer dat we dit organiseren”, zegt franciscaan en medeorganisator Hans van Bemmel. “Vorig jaar zijn we ermee begonnen in het kader van het jaar van het godgewijde leven; omdat het een succes was, wilden we het dit jaar weer doen. We willen het jonge mensen makkelijker maken verschillende religieuze ordes en congregaties te ontmoeten.” Pater van Bemmel maakt zelf deel uit van de gemeenschap van minderbroeders franciscanen in Megen en is werkzaam als diaken in de parochie van het nabijgelegen Veghel. Op de bijeenkomst vandaag lopen opvallend veel jonge franciscanen rond. “We hebben de laatste jaren de wind mee”, zegt pater van Bemmel met een tevreden glimlach, verwijzend naar de aandacht voor Sint Franciscus en zijn spiritualiteit, mede door toedoen van de huidige paus.

De dag in Koningshoeven begint met de viering van de eucharistie samen met de paters en broeders van de indrukwekkende abdij. Er volgen koffie en een broodje, en dan komen we aan het inhoudelijke gedeelte van de dag. In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid heeft de KNR drie religieuzen gevraagd kort in te gaan op de vraag wat voor hen “barmhartigheid” eigenlijk betekent, waarbij ieder zijn eigen invalshoek heeft. Pater René Dinklo OP gaat met name in op de noodzaak van barmhartigheid binnen de gemeenschap en noemt daarbij ook de uitdagingen van de generatiekloof waarmee veel communiteiten te maken krijgen. Broeder Thomas Quartier, novice bij de benedictijnen in Doetichem, spreekt over de wereldbetrokkenheid van de contemplatieve monnik. “Barmhartigheid betekent niet alleen in actie komen door de straat op te gaan”, zegt hij, “maar ook ruimte creëren waar God spreken kan.” Schrijfster dezes mag onder andere spreken vanuit de ervaring van haar congregatie in Aleppo, Syrië, maar ook over het bijzondere effect van de Heilige Deur in Heiloo. Er is uitgebreid ruimte om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. In het publiek zitten veel religieuzen, en ook inderdaad een aantal zoekers. Men spreekt van twintig, maar navraag leert dat velen van hen wel degelijk al een bepaalde richting in het religieuze leven gekozen hebben, zoals een postulant van de dominicanen, postulanten van de franciscanen, een novice van de jezuïeten, om er een paar te noemen.

Een handvol aanwezigen is daadwerkelijk nog zoekende naar een richting in het religieuze leven. Allemaal geven ze er blijk van zich breed te willen oriënteren, en daar is deze Wake Up-barbecue een goede hulp bij. Een paar van hen weten al zeker dat ze een roeping hebben tot het religieuze leven, maar twijfelen nog over het “waar”. Er zijn er ook die al de weg van het (diocesaan) priesterschap zijn ingeslagen, maar ook de optie van het religieuze leven nog niet uit willen sluiten. Op welk punt van hun proces van onderscheiding ze ook staan, ze zijn blij dat ze hier even met (relatief) jonge mensen kunnen spreken die in dezelfde situatie verkeren, want in de eigen omgeving is er soms onbegrip over de weg die ze zouden willen inslaan. Gelukkig zijn er ook die steun vinden in de parochie of in één van de nieuwe lekenbewegingen.

Het kunnen delen van het zoekproces met anderen blijkt van grote waarde hier, maar natuurlijk ook de kennismaking met de religieuzen. Door de leeftijdslimiet die voor deze bijeenkomst is gesteld – maximaal 40 jaar voor de zoekers en 45 jaar voor de religieuzen – gaat het vooral om kennismaking met relatief jongere religieuzen. Opvallend is dat meerdere congregaties met jonge roepingen niet aanwezig zijn op deze dag; wellicht hebben zij al op een andere manier contact met jongeren die hun weg zoeken in het religieuze leven. De kennismaking nu heeft dus zijn beperkingen, maar dat doet niets af aan het geanimeerd samenzijn aan het eind van de middag, onder de geurige rook van de barbecue, met een knapperig worstje op het bord en desgewenst een trappistenbiertje in de hand.

Is er met deze tweede Wake Up BBQ een traditie geboren? Pater van Bemmel denkt van wel: “Het is net als vorig jaar een succes, dus we gaan kijken waar we het volgend jaar kunnen doen.”

Zr. Iuxta Crucem, SSVM

Uit het Zomernummer van SamenKerk, bisdomblad van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.