Volwassencatchese in Brunssum

De Lijkwade van Turijn, beeld van Gods Barmhartige liefde

 

Volwassencatchese in Brunssum

“De Heilige Lijkwade laat ons het enige en laatste woord van God zien: de Mensgeworden Liefde, Mensgeworden in onze geschiedenis; de barmhartige Liefde van God die alle kwaad van de wereld op zich genomen heeft om ons uit die macht te bevrijden.”[1]

Paus Franciscus zei in de bul ter ere van het jaar van de barmhartigheid dat wij het nodig hebben om “voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil.”[2] Met de menswording van van de tweede Persoon van de Heilige Drieëenheid is heeft deze barmhartigheid een naam en een gezicht gekregen. “Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader.”[3] Dit gelaat kunnen we op heel bijzondere wijze aanschouwen in de lijkwade van Turijn, want “in hetzelfde perspectief van de barmhartigheid beleefde Jezus zijn lijden en dood, zich bewust van het grote mysterie van liefde dat zich zou voltrekken op het kruis.”[4]

Daarom hebben we afgelopen zondag met de volwassencatchese aandacht willen besteden aan dit thema. Als we de afdruk op de lijkwade bestuderen, welke soms ook wel het vijfde Evanglie wordt genoemd, zien we de wonden, de pijnen die Jezus uit liefde voor ons heeft willen lijden. We worden ons bewust van de grootte van Gods liefde en kunnen zo groeien in geloof en in vertrouwen op zijn barmhartigheid voor ons.

Lijkwade Volwassencatchese in Brunssum (1)Volwassencatchese in Brunssum (2)

Volwassencatchese in Brunssum (3)

En dat is het doel van iedere catechese, of het nu ter voorbereiding op een sacrament is of niet; het is ervoor bedoeld om ons geloof te verdiepen, om te kunnen groeien in ons geloof. Want Christus is Mengeworden in Jezus Christus, maar hij is – om het zo te zeggen – ook ‘letter geworden’ in de Evangelies. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel en de Catechismus te bestuderen. Paus Johannes Paulus I zei dat we “vandaag de dag alleen nog maar het geloof behouden in de dingen die we kunnen verdedigen”.[5] De volwassencatechese is daarom een uitgelezen manier om ons geloof beter te leren kennen, om het vervolgens ook uit te kunnen dragen. “Het geloof is een Gave die uitnodigt tot engagement, tot Overgave.”[6]

In deze veertigdagentijd zou ik dan ook iedereen uit willen dagen om het Woord van God in de hand te nemen, om de Bijbel te lezen en in het bijzonder de hoofdstukken[7] die het lijden van Jezus behandelen. Als we het Woord van God nemen en er in stilte en biddend naar luisteren, zullen we Christus vinden en kunnen we Hem volgens door ons iedere dag een beetje meer te geven.

De veertigdagentijd is het uitgelezen moment om te groeien in deze zelfgave, in de barmhartige liefde. Laten we van deze tijd gebruik maken om ons geloof te verdiepen en vragen we Maria om de genade ons kruis iedere dag weer op te nemen, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Zuster Maria Foederis Arca

Gerelateerd: Lijkwade van TurijnDe mens op de Lijkwade van Turijn

[1] Paus Franciscus, Videoboodschap ter gelegenheid van de buitengewone tentoonstelling van de Lijkwade in Turijn, 30 maart 2013 (eigen vertaling).

[2] Misericordiae Vultus 2.

[3] MV 1.

[4] MV 7.

[5] Albino Luciani, Brieven aan beroemde mensen, Gottmer, HAARLEM, 1978, 73-80.

[6] Oktaaf Boie, De lijkwade van de verrezen Heer, Hovine, MARQUAIN 2003, 241.

[7] Mt 26-27, Mc  14-15, Lc 22-23, Joh 13-19.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.