Lijkwade van Turijn

Lijkwade van TurijnDe man van de lijkwade spreekt tot ons. Om de 10 jaar wordt de doek, die het lichaam van de gestorven Jezus omwikkelde, in de kathedraal van Turijn ter verering getoond. De pelgrim ziet er een afbeelding van God’s liefde voor de mensen. Het aanschouwen van deze man van smarten, wiens afdruk op onverklaarbare wijze op de doek is gedrukt, ontroerd het hart en is een provocatie voor de intelligentie. Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat het bloed op de Lijkwade van groep A-B is. Een bloedgroep die veel voortkomt onder het Joodse volk. Eveneens zijn er pollen van planten en bloemen uit het Heilige Land gevonden, en zand uit Jeruzalem ter hoogte van de voeten en knieën. Een afdruk van munten, die op de ogen van de gestorvene zijn gelegd, zijn te dateren rondom het jaar 30. De stof met een vispatroon geweven, is typisch in het Midden-Oosten ten tijde van Jezus.

Deze bijna-foto van een jonge man, wiens beschrijving overeenkomt met Jezus Christus, is een ware spiegel van het Evangelie. In de handen en voeten zijn de wonden van de spijkers die Hem aan het kruis nagelden, omgeven door bloed. Het hele lichaam is bedekt met wonden van de geseling. Het hoofd toont wonden van de doornenkroon. De neus is gebroken, de rechterwang en wenkbrauw opgezwollen na geslagen te zijn. De knieën kapot, want drie keer viel Hij onder het gewicht van het kruis. Het hart is doorboord en heeft veel bloed verloren. We zien enerzijds het serene aangezicht van Hem die zei: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest”(Lc 23, 46), terwijl anderzijds de afdruk van het lichaam vol wonden, spreekt van het lijden dat Hij voor ons droeg.

Door de eeuwen heen heeft de voorzienigheid de Lijkwade in takt gehouden. Deze heeft oorlogen, reizen, twee branden, water en de tijd doorstaan, opdat het zo ook de mensen van vandaag nog spreken kan van het Paasmysterie. Het is indrukwekkend om samen met een onophoudelijke stroom mensen Turijn te bezoeken. Hoe is dit te verklaren? Wij pelgrims in dit leven, zijn op de één of ander manier allen op zoek naar Zijn aangezicht. De man van de Lijkwade doet ons Hem van heel dichtbij aanschouwen. Deze doek heeft Zijn verwonde lichaam omhult en Hem tot in het graf begeleidt. Alleen de nacht heeft het moment gekend waarop Hij is opgestaan, waarop het licht zo fel is gaan schijnen dat het een “negatief” van Zijn lichaam op de Lijkwade achterliet. Zo krachtig moet het licht van Jezus glorievolle verrijzenis zijn geweest! De Lijkwade toont ons Jezus de Nazoreeër, die geleden heeft, gestorven en begraven is, en op de derde dag verrezen. Alleluia!

María de Anima Christi

23 april 2010

Deze column werd gepubliceerd in het Katholiek Nieuwsblad.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.