Heilig jaar van de Barmhartigheid

heiligjaarvanbarmhartigheid

BARMHARTIGHEID ONTVANGEN

Op het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, 8 december 2015, heeft Paus Franciscus het jaar van de Barmhartigheid geopend, om daarmee de mijlpaal van het tweede Vaticaans Concilie te markeren. Dit concilie werd geopend door Johannes XXIII, bekend als de goede Paus, en wil de geschiedenis in gaan als het concilie van de Barmhartigheid. Onze wereld heeft juist in deze tijd, die door zoveel leed, oorlogen, armoede en ziekten gekenmerkt wordt, Gods Barmhartigheid nodig. We willen willen jullie daarom uitnodigen om gebruik te maken van de speciale genaden die God ons in dit jaar wil schenken, om in het leven van elke dag de barmhartigheid te beleven die de Vader ons van oudsher betoont.

barmhartigheid-Zusters-heilig-deur-Meerssen

in de basiliek in Meerssen

We kunnen deze werken van barmhartigheid beleven als we eerst zelf Gods Barmhartigheid ontvangen. Dit doen we bijzonder in het sacrament van boete en verzoening. In ons bidsom zijn er veel “deuren van barmhartigheid” geopend, om ons uit te nodigen Gods Barmhartigheid op die wijze te ontvangen. Deze deur verwijst naar Jezus zelf, die zegt: Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered (Joh 10,9). Het is immers Jezus zelf die ons, door de priester, vergeeft in het sacrament van Boete en Verzoening. Als we ter biecht gaan, kunnen we, door ook door een van de deuren van de barmhartigheid gaan, niet alleen de kwijtschelding van onze zonden verkrijgen, maar ook nog een volledige kwijtschelding van een eventuele zuivering in het vagevuur. Hiervoor wordt nog gevraagd voor de intenties van de Paus de bidden, ter communie te gaan en een geloofsbelijdnis te bidden. In het bisdom roermond hebben we daartoe de gelegenheid in de kathedraal te Roermond, de basiliek in Meerssen, de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en de Sint Servaasbasiliek in Maastricht, de Heilighartkerk te Sittard en de Landricuskerk te Echt.

Voor een volledig overzicht van de deuren van Barmhartigheid in Nederland en Vlaanderen, klik HIER

We bidden dat velen van jullie van deze gelegenheid gebruik maken om Gods Barmhartigheid te ontvangen, om zo ook Barmhartigheid te kunnen geven.

BARMHARTIG ZIJN

Barmhartig-Zusters-heilig-deur (2)Als we Gods Barmhartigheid hebben mogen ervaren in het Sacrament van Boete en Verzoening, worden we ook uitgenodigd om Barmhartigheid te verlenen. Dit kunnen we doen door de zogeheten werken van Barmhartigheid. De meest bekenden zijn de hongerigen de eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen opvangen, de zieken helpen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Dit klinkt moeilijk, maar hoeveel mensen wonen er bij ons in het dorp of in de wijk die eenzaam zijn of moeilijk ter been. Hoeveel mensen kennen we die ziek zijn, maar waar we moeilijk tijd voor vinden om hen op te zoeken. Jezus vraagt eenvoudige dingen, en Hij zegt dat “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt, 25, 40)

Jezus wil onder ons zijn, in die mensen die zijn liefde het meeste nodig hebben, en Hij wil dat wij de instrumenten van die liefde zijn.

Ook zijn er geestelijke werken van barmhartigheid, zoals raad geven aan hen die twijfelen, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen,  de bedroefden troosten, beledigingen vergeven, de tekorten van anderen geduldig verdragen en tot God bidden voor levenden en doden.

Jezus vraagt ons om tot zeventigmaal zeven maal te vergeven (Mt 18,22), en hij gaat ons hierin voor door ons altijd te vergeven als we Hem hier in het sacrament van de biecht om vragen. Het is niet altijd gemakkelijk om Barmhartig te zijn, maar laten we dit jaar van Barmhartigheid gebruiken om te groeien in deze mooie deugd, want zelfs de beste eigenschappen kunnen zonder de Barmhartigheid tot slechte dingen leiden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.